اختصاص شعب ویژه رسیدگی تخصصی به دعاوی معادن در دادگاه‌ها

0

درخواست وزیر دادگستری از رئیس قوه قضائیه؛
اختصاص شعب ویژه رسیدگی تخصصی به دعاوی معادن در دادگاه‌ها

به‌گزارش صنعت شن و ماسه، همواره شاهد این موضوع بوده‌ایم که دعاوی تخصصی مربوط به معادن در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شده و با توجه به خاص بودن قوانین حوزه معدن و عدم استناد برخی از قضات به این قوانین ، عموماً معادن در پرونده‌های حقوقی و کیفری از ظرفیت های حمایتی قانون معادن بی بهره بوده اند.
در همین خصوص، یوسفیان، رئیس صنف شن و ماسه و رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران در نامه‌ای به آوایی، وزیر دادگستری، ضمن اشاره به بندهای قانون معادن و تأکیدات شخص رئیس قوه بر ایجاد محاکم تخصصی، خواستار مساعدت در راه‌اندازی ویژه معادن، خصوصاً در مناطق معدنی کشور شد.
آوایی نیز در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، خواستار عنایت ایشان در اختصاص شعبی ویژه جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به معادن شد.

Comments are closed.