اعلام قیمت جدید فروش مصالح در سال 1400

0

اعلام قیمت جدید فروش مصالح در سال 1400

با توجه به درخواست‌های مکرر شرکت‌های عضو و بررسی آنالیزها و قیمت‌های ارائه شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه این انجمن و دلایلی همچون: تمرکز مجموعه شرکت‌ها در دو زون معدنی شرق و غرب استان در یک محدوده همسایگی و تأثیر یکسان عامل مسافت، تعطیلی‌های همزمان شرکت‌ها در مواردی همچون آلودگی هوا و طرح پیک‌سایی برق در تابستان، دستگاه‌های یکسان تولید و قطعات مصرفی مشابه، قیمت تقریباً برابر مخلوط ماده معدنی، مساحت‌های حدوداً یکسان معادن و عمق‌های برداشت تقریباً یکسان و با در نظر گرفتن عوامل متغیر و یکسان موثر بر قیمت نهایی تولید و فروش، به‌منظور جلوگیری از گران فروشی یا کم فروشی احتمالی، رعایت حقوق مصرف‌کننده، حمایت از تولید استاندارد و باکیفیت، کمک به ادامه فعالیت معادن کوچک مقیاس و حفظ اشتغال آن‌ها در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، قیمت‌های زیر به‌عنوان قیمت فروش مصالح سنگدانه‌ای شرکت‌های مستقر در استان تهران از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 اعلام می‌شود:

Comments are closed.