تقدیر فرماندار شهرستان و فرمانده انتظامی غرب استان از انجمن

0

تقدیر فرماندار شهرستان قدس و فرمانده انتظامی غرب استان از انجمن شن و ماسه درخصوص همکاری در ساخت ساختمان ناجا

Comments are closed.