درباره ما

بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود 70 تا 75 درصد حجم بتن و 90 درصد حجم آسفالت را مصالـح سنگدانه‌ای تشکیل می‌دهند. هم‌چنین با توجه به حجم و گستردگی بالای مصرف این مصالح در صنایع زیربنایی، عمران، راه و ساختمان، اهمیت این‌گونه مصالح در کیفیت توسعه یک کشور امری انکارناپذیر است.

نظر به این اهمیت، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه آبرفتی استان تهران در سال 1373 تحت عنوان انجمن شن و ماسه شهـریار تاسیس و فعالیت عملی خود را از سال 1375 آغاز کرد. با توجه به افزایش تعداد اعضا و پیوستن کارخانجاتی از نقاط مختلف استان به این انجمن و با موافقت اعضا، نام انجمن به انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه آبرفتی استان تهران تغییر یافت و این انجمن در تاریخ 1381/05/16 به شماره 221 در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید.

در آغاز، بیشترین پراکندگی اعضا در شهرستان‌های شهریار و قدس با حدود 60 کارخانه قرار داشت که به مرور زمان و با توجه به نیاز بازار، کارخانجات دیگری از مناطق کردان، پاکدشت و حاشیه شرق تهران نیز به انجمن پیوستند. حفظ حقوق و منافع مشروع این صنعت، پیگیری حل مشکلات صنف در مراجع تصمیـم‌ساز و تصمیم‌گیر و تلاش درجهت بالابردن سطـح توانمنـدی‌های فنـی و تخصصی اعضا، از جمله مهم‌ترین وظایف انجمن است که با همکاری و حمایت کلیه اعضا و حضور فعال آنان در دستورکار قرار دارد .

انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران هم‌اکنـون به بیش از 140 کارخانه تحت پوشش در استان تهران خدمات ارائه می‌دهد و در تلاش است با همکاری دیگر استـان‌های فعـال، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکننده شن و ماسه ایران را راه‌اندازی کند.