مستند جنگ بر سر ماسه + زیرنویس فارسی

0

ماسه در همه جا وجود دارد و متواضع ترین جایگاه را در میان مواد معدنی دارد. بعد از آب و هوا ماسه بیشترین استفاده را به عنوان یک ماده طبیعی دارد.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بهتر از این لینک استفاده نمایید.


 

Comments are closed.