♦️ حمایت قاطع رئیس دستگاه_قضا از تولیدکنندگان

0

رئیسی: فعالیت تولیدی به‌هیچ‌وجه و با هیچ دلیلی نباید متوقف شود.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید